สั่งซื้อตอนนี้!

ชุดทดสอบที่มีความหลากหลายสำหรับลูกค้าทุกรูปแบบ
ชุดทดสอบพื้นฐาน
฿1795
สำหรับ 1 ท่าน
150 รายการอาหาร
150 ไม่ใช่รายการอาหาร
รายการโภชนาการ
รายการโลหะ (เป็นพิษ)
24/7 แชทสด
รอรับผล 7-10 วัน
สั่งซื้อตอนนี้
ระดับก้าวหน้า
฿2194
สำหรับ 1 ท่าน
300 รายการอาหาร
300 ไม่ใช่รายการอาหาร
รายการโภชนาการ
รายการโลหะ (เป็นพิษ)
24/7 แชทสด
รอรับผล 7-10 วัน
สั่งซื้อตอนนี้
เป็นคู่
฿3554
สำหรับ 2 ท่าน
300 รายการอาหาร
300 ไม่ใช่รายการอาหาร
รายการโภชนาการ
รายการโลหะ (เป็นพิษ)
24/7 แชทสด
รอรับผล 7-10 วัน
สั่งซื้อตอนนี้
ครอบครัว
฿6582
สำหรับ 4 ท่าน
300 รายการอาหาร
300 ไม่ใช่รายการอาหาร
รายการโภชนาการ
รายการโลหะ (เป็นพิษ)
24/7 แชทสด
รอรับผล 7-10 วัน
สั่งซื้อตอนนี้

หมายเหตุ: เก็บค่าจัดส่งทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนเพื่อเป็นหุ้นส่วนกับเราวันนี้ ได้ง่ายๆ!